Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Zamówienia publiczne

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na
zatrudnienie instruktora do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńca dożynkowego w Siedliskach 
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Data publikacji: 26.06.2018 r., godz.12.54

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

 

Informacja z otwarcia ofert 3.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY 4.07.2018

Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach

 

=====================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na
zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, ORAZ WARSZTATÓW WYPLATANIA WIEŃCÓW DOZYNKOWYCH
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Data publikacji: 12.06.2018, 20:53

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert 19.06.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.06.2018r.:

1. CZĘŚĆ 1 - instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami.

2. CZĘŚĆ 2 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej.

3. CZĘŚĆ 3 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie

4.  CZĘŚĆ 4 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych  w Jankowej

5. CZĘŚĆ 5 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej

6.  CZĘŚĆ 6 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych  w Siedliskach

7. CZĘŚĆ 7 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej

8. CZĘŚĆ 8 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych  w Wilczyskach

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.06.2018r.:

CZĘŚĆ 6 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach

 

==============================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

ZAKUP I DOSTAWA  MOBILNEGO TELEBIMU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA   

Tytuł projektu: „ Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”  zgodnie z projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Data publikacji: 19.04.2018, 14:32

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

 
 
Informacja z otwarcia ofert 27.04.2018 r.
 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAKUP I DOSTAWA  MOBILNEGO TELEBIMU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

 

============================================================================================================================

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW TANECZNYCH, ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 8.02.2018, 14:21

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 14.02.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY TANECZNE  TRENER I 

2, CZĘŚĆ 2 - WARSZTATY TANECZNE TRENER II

3. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: AKORDEON I HELIGONKA

4.CZĘŚĆ 4 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: FUJARKA

 

============================================================================================================================

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW WOKALNYCH, ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH I ZATRUDNIENIE CHOREOGRAFA, zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW WOKALNYCH, ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH I ZATRUDNIENIE CHOREOGRAFA   
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 24.01.2018, 12:59

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 02.02.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY TANECZNE CHOREOGRAF

2, CZĘŚĆ 2 - WARSZTATY WOKALNE TRENER I

3. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY WOKALNE TRENER II

4.CZĘŚĆ 4 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: BASACH LUDOWYCH

5. CZĘŚĆ 5 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: SKRZYPCACH

6. CZĘŚĆ 6 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: KLARNECIE

7. CZĘŚĆ 7 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: TRĄBCE

8.  CZĘŚĆ 10 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMANTACH: SAKSOFONIE ALTOWYM, TENOROWYM, BARYTONOWYM

9. CZĘŚĆ 11 - WARSZTATY NAKUI GRY NA INSTRUMANTACH: BĘBNACH: BARABAN I OBRĘCZOWYM

10. CZĘŚĆ 12 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMANTACH: LIRZE KORBOWEJ

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

1. CZĘŚĆ 8 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: AKORDEONIE I HELIGONCE

2. CZĘŚĆ 9 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: FUJARCE

 

 

==========================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

ZAKUP I DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA 

w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 23.01.2018, 13:42

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ - instrumenty

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert 01.02.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA

==========================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW TANECZNYCH
w ramach projektu
pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 11.12.2017, 14.37

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 19.12.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 20.12.2017

CZĘŚĆ 1 WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR I

CZĘŚĆ 2 WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR II

CZĘŚĆ 3 WARSZTATY TANECZNE - CHOREOGRAF

 

========================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, WOKALNYCH  ORAZ WARSZTATÓW TANECZNYCH w ramach projektu
pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 22.11.2017, 14.43

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 30.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP 

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO - KORONKARSTWO

2. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR II

3. CZĘŚĆ 4  - WARSZTATY TANECZNE - AKOMPANIATOR

4. CZĘŚĆ 5 - WARSZTATY TANECZNE - CHOREOGRAF

5. CZĘŚĆ 6 - WARSZTATY WOKALNE - TRENER I

6. CZĘŚĆ 7 - WARSZTATY WOKALNE - TRENER II 

7. CZĘŚĆ 8 - WARSZTATY WOKALNE - AKOMPANIATOR

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

1. CZĘŚĆ 2 - WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR I

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 11.12.2017

1. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR II

2. CZĘŚĆ 5 - WARSZTATY TANECZNE - CHOREOGRAF

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 14.12.2017

1. CZĘŚĆ 6 - WARSZTATY WOKALNE - INSTRUKTOR I

2. CZĘŚĆ 7 - WARSZTATY WOKALNE - INSTRUKTOR II

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: