Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Biblioteka Publiczna w Bobowej

Biblioteka Publiczna w Bobowej została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 12/76 Naczelnika Gminy z dnia 20 X 1975 r. Nosiła wówczas nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Bobowej.
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/158/97 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 czerwca 1997 r. połączono Gminy Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobowej tworząc instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
Od 1 stycznia 1999 roku nowo utworzona instytucja kultury otrzymała nazwę Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
 
Cele i zadania biblioteki
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
  • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • popularyzacja książki i czytelnictwa
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 
Od 1999 roku nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.
 
Sieć Biblioteki Publicznej w Bobowej tworzą: biblioteka w Bobowej oraz 2 filie: w Wilczyskach i Siedliskach. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne. Zajmuje się realizacją zakupów, ewidencją i opracowaniem nabytków, prowadzeniem katalogów (alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego) oraz kartoteki regionalnej.