Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

XXIV Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXIV Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej w Bobowej spisany w dniu 24.08.2018 r.

Komisja artystyczna w składzie:
1. Bogusława Błażewicz – przewodnicząca Komisji Konkursowej – pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
2. Katarzyna Fałda – członek Komisji Konkursowej, plastyk Warsztataów Terapii Zajęciowej w Stróżach
3. Joanna Malec – członek Komisji Konkursowej, starszy instruktor w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Po obejrzeniu i wnikliwej analizie 148 prac, 67 autorów w poszczególnych grupach:
* dzieci – 22 osoby – 37 prac
* młodzież 3 osoby – 4 prace
* dorośli – 42 osób – 107 prac
z zakresu koronki klockowej: słowiańskiej małoparkowej, wieloparkowej i łączonej z płótnem (wielo- i małoparkowej), nowoczesnej (autorskiej), nowoczesnej (nieautorskiej) Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii koronki klockowej tradycyjnej małoparkowej
* I miejsce przyznano: Ryszardowi Różańskiemu
* II miejsce przyznano: Zofii Tarasek
* III miejsce przyznano: Małgorzacie Klimek
* wyróżnienie przyznano: Jolancie Tuchcińskiej-Sowa

W kategorii koronki wieloparkowej i łączonej z płótnem (wielo – i małoparkowej)
* I miejsce przyznano: Józefie Hamulewicz
* dwa II miejsca przyznano: Elżbiecie Kowalskiej i Stanisławie Kuczyńskiej
* III miejsce przyznano Małgorzacie Grochola
* 2 wyróżnienia przyznano: Alicji Gajeckiej i Jadwidze Węgorek

W kategorii koronki nowoczesnej - autorskiej
* I miejsce przyznano: Małgorzacie Szpili, Jadwidze Śliwa
* dwa II miejsca przyznano: Ewie Chochorowskiej-Dybek i Monice Madej
* III miejsce przyznano: Jadwidze Mazur

W kategorii koronki nowoczesnej - nieautorskiej
 * I miejsce - nie przyznano
* II miejsce przyznano: Beacie Rząca
* III miejsce przyznano: Magdalenie Bogusz
* cztery wyróżnienia przyznano: Barbarze Stukus, Grażynie Tokar, Gabrieli Drzymała i Marzenie Stukus

nagrody za udział konkursie otrzymują: Zofia Durlak, Maria Sikorska, Małgorzata Belcer, Maria Ligęzowska, Janina Gniadek, Irena Koczaja, Sylwia Muszyńska, Kinga Kloc, Agnieszka Kozłowska, Krystyna Jaros, Urszula Loska, Maria Krzysztofek, Elżbieta Filipowicz, Bogumiła Zając, Aneta Jędrusik, Magdalena Fugiel, Małgorzata Różańska-Domin, Beata Jarema, Małgorzata Połubok i Joanna Róż.

Grupa młodzieży
* I miejsca przyznano: Katarzynie Kloc
* II miejsce przyznano: Zofii Stukus
* III miejsce przyznano: Katarzynie Stukus

Grupa dzieci:
* dwa I miejsca przyznano: Wiktorii Mól i Alicji Połubok
* II miejsce przyznano: Małgorzacie Stukus
* III miejsce przyznano: Magdalenie Jurek
* dwa wyróżnienia przyznano: Julicie Pałys i Aleksandrze Cieśla
nagrody za udział w konkursie otrzymują; Martyna Sus, Weronika Fyda, Julita Pokrzyk, Patrycja Święs, Julia Ligęza, Karolina Bartoszek, Oliwia Rudolphi, Marcel Wąsowski, Magdalena Koszyk, Anita Król, Emilia Wołkowicz, Anna Lach, Ewa Lach, Emilia Szwarga, Agata Szafraniec, Maja Górska.

Nagrodę publiczności otrzymuje Monika Madej

Komisja serdecznie dziękuję organizatorom i wszystkim uczestnikom konkursu za podtrzymywanie i propagowanie bezcennej dla regionu dziedziny twórczości artystycznej jaką jest koronka klockowa.

 • IMG_8599
 • IMG_8602
 • IMG_8603
 • IMG_8604
 • IMG_8605
 • IMG_8607
 • IMG_8608
 • IMG_8609
 • IMG_8610
 • IMG_8613
 • IMG_8614
 • IMG_8615
 • IMG_8617
 • IMG_8619
 • IMG_8621
 • IMG_8623
 • IMG_8625
 • IMG_8627
 • IMG_8628
 • IMG_8629
 • IMG_8631
 • IMG_8632
 • IMG_8633
 • IMG_8635
 • IMG_8636
 • IMG_8637
 • IMG_8639
 • IMG_8640
 • IMG_8641
 • IMG_8642
 • IMG_8643
 • IMG_8644
 • IMG_8645
 • IMG_8647
 • IMG_8648
 • IMG_8649
 • IMG_8652
 • IMG_8654
 • IMG_8656
 • IMG_8659
 • IMG_8660
 • IMG_8661
 • IMG_8665