Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Projekt „Tajemnice rękodzieła - Koronka klockowa”

Tradycyjne ludowe rękodzieło to zanikające zjawisko i niewielu już ludzi kultywuje stare techniki rękodzielnicze.
Centrum Kultury stawia za cel priorytetowy podtrzymywanie i przekazywanie owej tradycji młodym pokoleniom, a poprzez to zwiększenie integracji lokalnej, jak i aktywności grup twórczych.
 Głównym celem projektu „ Tajemnice rękodzieła - koronka klockowa” jest przekazanie umiejętności sztuki wyrabiania koronki klockowej adeptkom, tak by mogły tę umiejętność przekazywać dalej i ocalenie jej od zapomnienia, kultywowanie tradycji ludowej i lokalnej oraz rozpowszechnianie ginącej kultury, chronienie specyficznej dla miejscowości tradycji wyrabiania koronki klockowej poprzez indywidualne nauczanie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania mające na celu wyuczenie 3 pań (mieszkanek Gminy Bobowa) tego rzemiosła. Zajęcia przeprowadzone są na zasadzie Mistrz i Uczeń w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Nasz wybór „mistrzyni” padł na Panią Zofię Tarasek - pasjonatkę koronki klockowej od wielu lat wyrabiającą koronkę, wielokrotną uczestniczkę i laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu Koronki Klockowej.  

Pilotażowe zadanie pn. „mistrz tradycji” związane jest w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych w dziedzinach objętych ochroną w ramach Konwencji UNESCO z 2003 roku. 
Projekt realizowany jest w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna - zadanie MISTRZ TRADYCJI zadanie „Tajemnice rękodzieła - Koronka klockowa”.

Jedna z uczestniczek naszych warsztatów wzięła udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej - Bobowa 2016

 


 

 • mistrz_006
 • mistrz_007
 • mistrz_008
 • mistrz_009
 • mistrz_010
 • mistrz_011
 • mistrz_012
 • mistrz_013
 • mistrz_014
 • mistrz_015
 • mistrz_016
 • mistrz_017
 • mistrz_018
 • mistrz_019
 • mistrz_020
 • mistrz_021
 • mistrz_022
 • mistrz_023
 • mistrz_024
 • mistrz_025
 • mistrz_026
 • mistrz_027
 • mistrz_028
 • mistrz_029
 • mistrz_030
 • mistrz_031
 • mistrz_032
 • mistrz_033
 • mistrz_034
 • mistrz_035
 • mistrz_036
 • mistrz_037
 • mistrz_038
 • mistrz_039
 • mistrz_040
 • mistrz_041
 • mistrz_042
 • mistrz_043
 • mistrz_044
 • mistrz_045
 • mistrz_046
 • mistrz_047
 • mistrz_048
 • mistrz_049
 • mistrz_050
 • mistrz_071
 • mistrz_072
 • mistrz_073
 • mistrz_074
 • mistrz_075
 • mistrz_076
 • mistrz_077
 • mistrz_078
 • mistrz_079
 • mistrz_080
 • mistrz_081
 • mistrz_082
 • mistrz_083
 • mistrz_084
 • mistrz_085
 • mistrz_086
 • mistrz_087
 • mistrz_088
 • mistrz_089
 • mistrz_090
 • mistrz_091
 • mistrz_092
 • mistrz_093
 • mistrz_094
 • mistrz_096
 • mistrz_097
 • mistrz_098
 • mistrz_099
 • mistrz_100
 • mistrz_111
 • mistrz_112
 • mistrz_113
 • mistrz_114
 • mistrz_115
 • mistrz_116
 • mistrz_117
 • mistrz_118
 • mistrz_119
 • mistrz_120
 • mistrz_121
 • mistrz_122
 • mistrz_123
 • mistrz_124
 • mistrz_125
 • mistrz_126
 • mistrz_127
 • mistrz_128
 • mistrz_129
 • mistrz_130
 • mistrz_131
 • mistrz_132
 • mistrz_133
 • mistrz_134
 • mistrz_135
 • mistrz_195
 • mistrz_196
 • mistrz_197
 • mistrz_198
 • mistrz_199
 • mistrz_200
 • mistrz_201
 • mistrz_202
 • mistrz_203
 • mistrz_204
 • mistrz_205
 • mistrz_206
 • mistrz_207
 • mistrz_208
 • mistrz_209
 • mistrz_210
 • mistrz_211
 • mistrz_212
 • mistrz_213
 • mistrz_214
 • mistrz_215
 • mistrz_216
 • mistrz_217
 • mistrz_218
 • mistrz_219
 • mistrz_220
 • mistrz_221
 • mistrz_222
 • mistrz_223
 • mistrz_224
 • mistrz_225
 • mistrz_226
 • mistrz_227
 • mistrz_228
 • mistrz_229
 • mistrz_230
 • mistrz_231
 • mistrz_232
 • mistrz_233
 • mistrz_234
 • mistrz_235