Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Przetarg 2014.08.01

Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - dla potrzeb Stołówki Gminnej”

 

Data publikacji: 13.08.2014 r.

 

Ogłoszenie o zmianie Wykonawcy

 

Data publikacji 25.08.2014 r. godz. 16.00

 

 

Ogłoszenie o zmianie Wykonawcy

 

Data publikacji 27.08.2014 r. godz. 15.00

 

==================================================================================

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

„Dostawę wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - dla potrzeb Stołówki Gminnej”

Data publikacji: 1.08.2014 12.30

 

Treść ogłoszenia:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=257688&rok=2014-08-01

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania