Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

O Projekcie

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa realizuje projekt pn.

Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś VI, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. 

Czas trwania projektu od 6 listopada 2017 do 31 sierpnia 2019 r.

Projekt ma na celu stworzenie programu przywracania sztuki tradycyjnej do społecznej i kulturowej praktyki społeczności lokalnej, zwiększenie oferty programowej w dziedzinie kultury i edukacji kulturalnej, poprawa stanu wyposażenia lokalnej infrastruktury kultury oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego mieszkańców - uczestników warsztatów nabywających nowych umiejętności. 

Całkowita wartość projektu 1 370 539,32

Zakres zadań projektu, które będą realizowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa:

  • warsztaty rękodzieła ludowego - koronka klockowa, 
  • warsztaty instrumentalne (basy, skrzypce, instrumenty prekusyjne, trąbka, klarnet, saksofon, heligonka, lira korbowa, flet prosty)
  • warsztaty wokalne (śpiew tradycyjny)
  • warsztaty taneczne (taniec ludowy)
  • zakup strojów dla zespołu ludowego
  • wydanie dwóch publikacji opisujących zwyczaje ludowe z terenu Gminy Bobowa
  • zakup wyposażenia (kamera, telebim)