Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Projekt „Stare jak nowe koronczarstwo ludowe”

Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa  realizowało Projekt „Stare jak nowe, koronczarstwo ludowe” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1 Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych. 

Projekt skierowany był do 20 osób dorosłych i 36 dzieci w wieku 6-18 lat. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyła tylko w jednym wybranym warsztacie. 

Poprzez realizację projektu chcemy zwiększyć zaangażowania w życie społeczności lokalnej 36 dzieci oraz 20 kobiet z gminy Bobowa poprzez ich udziału w działaniach na rzecz promocji i zachowania wartości kulturowych regionu (warsztaty koronczarstwa, stworzenie muralu koronczarskiego, przenośna wystawa, publikacja) w ciągu 8 miesięcy realizacji projektu.

Wdrożone działania to:
-warsztaty tworzenia wyrobów koronkowych tych tradycyjnych oraz nowych aranżacjach zgonie ze współczesnym designem i zapotrzebowaniem rynku dla 20 kobiet (100 godz.)
-warsztaty koronki klockowej, w tym wzornictwa koronczarskiego oraz wykonywania murali (dzieła dekoracyjnego malarstwa ściennego) dla 36 dzieci i młodzieży-w ramach warsztatów uczestnicy wykonają jeden mural zewnętrzny z wykorzystaniem wzornictwa koronczarskiego (90 godz.)
- udział uczestników projektu w Festiwalu Koronki Klockowej
-publikacja drukowana mająca formę ilustrowanego przewodnika po jednym z najtrudniejszych, ale zarazem najciekawszych technik rękodzieła artystycznego jakim jest koronka klockowa (200)
- zorganizowanie przez uczestników projektu wystawy obwoźnej pn. „Stare jak nowe, koronczarstwo ludowe”, na bazie koronek i produktów koronkowych wytworzonych w czasie warsztatów. Kłodliśmy też nacisk na trwałość projektu, tak aby to nie była jednorazowa inicjatywa, ale stała forma aktywizacji mieszkańców, aby społeczność gm.Bobowa poczuła, że rękodzieło koronki klockowej jest motorem napędowym dla rozwoju turystiki i gospodarki

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • !IMG_3548
 • !IMG_3550
 • !IMG_3551
 • !IMG_3555
 • !IMG_3566
 • !IMG_3568
 • !IMG_3571
 • !IMG_3575
 • !IMG_3576
 • !IMG_3579
 • !IMG_3581
 • !IMG_3589
 • !IMG_3593
 • !IMG_7638
 • !IMG_7639
 • !IMG_7643
 • !IMG_7645
 • !IMG_7647
 • !IMG_7648
 • !IMG_7650
 • !IMG_7656
 • !IMG_7659
 • !IMG_7661
 • !IMG_7663
 • !IMG_7665
 • !IMG_7666
 • !IMG_7668
 • !IMG_7671
 • !IMG_7689
 • !IMG_7691
 • !IMG_7693
 • !IMG_7696
 • !IMG_7699
 • !IMG_7700
 • !IMG_7706
 • !IMG_7709
 • !IMG_7712
 • !IMG_7714
 • !IMG_7718
 • !IMG_7723
 • !IMG_7965
 • !IMG_7966
 • !IMG_7970
 • !IMG_7973
 • !IMG_7975
 • !IMG_7977
 • !IMG_7981
 • !IMG_7983
 • !IMG_7985
 • !IMG_7987
 • !IMG_7989
 • !IMG_7991
 • !IMG_7993
 • !IMG_7996
 • !IMG_7999
 • !IMG_8002