Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Przetarg 2014.11.20

 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Data publikacji 8.12.2014 r. godz. 14.45

==================================================================================

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

„Dostawę wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - dla potrzeb Stołówki Gminnej”

Data publikacji: 20.11.2014 13.32

 

Treść ogłoszenia:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=381570&rok=2014-11-20

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania