Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Przetarg 2013.11.26

 

Data publikacji: 20.12.2013  

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

„Dostawę wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych
dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
- dla potrzeb Stołówki Gminnej ”

Data publikacji: 26.11.2013 16.00

 

Treść ogłoszenia:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252701&rok=2013-11-26

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

 

Na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
 dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

 

zmiana_SIWZ

 

JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY na dzień 10 GRUDNIA 2013  do GODZ. 13.45