Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0928817
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
677
2231
928817

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie mikroprojektów

 

W dniu 4 lipca w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie 9 spośród 33 zatwierdzonych do realizacji mikroprojektów w ramach drugiego naboru wniosków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Wśród grupy Beneficjentów znajduje się również Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa realizujące mikroprojekt pn.: „Koronka klockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej”, w partnerstwie z Solnobanský Čipkársky Cech ze Słowacji.

Umowa nr INT/EK/KAR/1/II/A/0150

Celem projektu jest zatrzymanie procesu wyparcia koronki klockowej z przestrzeni publicznej w odniesieniu do regionu bobowskiego i całych Karpat.

- ochrona przed zapomnieniem i zaginięciem unikalnego rękodzieła ludowego - bobowskiej koronki klockowej.
 Poprzez kwerendę materiałów historycznych dotyczących koronki klockowej, wydanie publikacji, zawierającej opracowane materiały (stare wzory, koronki, dokumentacja fotograficzna itp.) zebrane podczas badań, przygotowanie ekspozycji stałej i objazdowej z zastosowaniem nowoczesnych form, wykonanie muralu chcemy opisać bogatą tradycję rękodzielniczą regionu Karpat, zwiększyć świadomość społeczną w zakresie produktów lokalnych charakterystycznych dla obszaru pogranicza polsko-słowackiego oraz zwrócić uwagę młodego pokolenia na tradycyjne rękodzieło w celu kontynuacji dziedzictwa kulturowo-gospodarczego regionu.
- urozmaicenie przestrzeni kulturowej oraz zwiększenie atrakcyjności regionu pogranicza polsko-słowackiego i turystyki kulturalnej.
Podjęte w ramach współpracy z partnerem słowackim działania polegają na zebraniu i skatalogowaniu materiałów oraz przygotowaniu ekspozycji dotyczącej koronki klockowej, która zostanie zaprezentowana m.in. w 2 miastach na Słowacji. Mikroprojekt realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ma za zadanie zwiększyć wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego celem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności na obszarze Euroregionu „Karpaty”. Realizacja wspólnego zadania pozwoli dostrzec i bardziej docenić walory historyczno-kulturowo-przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego.

Okres realiacji: 01.07.2018 - 30.09.2019

Wartość całkowita mikroprojektu wynosi 46 863,00 Euro, z czego finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 39 833,55 Euro, z budżetu państwa – 2 343,15 Euro i z własnych środków - 4 686,30 Euro. 

  • _DSC1099
  • _DSC1100
  • _DSC1102
  • _DSC1133

Fotografie: Euroregion Karpacki