Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Biblioteka Publiczna w Bobowej otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. W ramach naboru złożone zostały 883 wnioski, w tym 758 wniosków poprawnych formalnie.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 113 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017.

Całkowity koszt zadania wyniósł 12 272,05 zł z czego kwota dofinansowania z Instytutu Książki to 10 410,00 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

projekty-kraszewski
Udostępnij