Biblioteka Publiczna w Bobowej

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: od 08.00 do 16.00.

w wybrane soboty od 8:00 do 12:00

Wykaz czynnych sobót2023 roku: 18.03, 25.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 20.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 28.10, 04.11, 18.11, 02.12, 09.12, 16.12.

Biblioteka Publiczna w Bobowej została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 12/76 Naczelnika Gminy z dnia 20 X 1975 r. Nosiła wówczas nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Bobowej.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/158/97 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 czerwca 1997 r. połączono Gminy Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobowej tworząc instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Od 1 stycznia 1998 roku nowo utworzona instytucja kultury otrzymała nazwę Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Sieć Biblioteki Publicznej w Bobowej tworzą: biblioteka w Bobowej oraz 2 filie: w Wilczyskach i Siedliskach.

Filia Biblioteczna w Wilczyskach

Godziny otwarcia:

wtorek: od 11.00 do 16:00,

od środy do piątku: od 10.00 do 15.00.

Filia Biblioteczna w Siedliskach

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek od 11.30 do 16.00.

Cele i zadania biblioteki

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • popularyzacja książki i czytelnictwa
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Od 1999 roku nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.

Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne. Zajmuje się realizacją zakupów, ewidencją i opracowaniem nabytków, prowadzeniem katalogów (alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego) oraz kartoteki regionalnej.

Udostępnij