Zamówienie publiczne z dnia 20.12.2021 r.

Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej w Bobowej

zadania dofinansowanego w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

dokumenty do pobrania


Okotarowanie sceny w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Zamówienie publiczne z dnia 17.11.2021 r.


Remont i modernizacja Sali widowiskowej w CKiP Bobowa.

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2021 r.
Aktualizacja - dnia 15.11.2021 r.
Aktualizacja - dnia 25.11.2021 r.


Udostępnij