Od początku istnienia Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, a wcześniej jako Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu cyklicznych imprez o charakterze lokalnym i globalnym. Poniżej kilka najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu.
960x500_001

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej

Od 2000 roku w pierwszym tygodniu października organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej.
Główną częścią Festiwalu Koronki Klockowej jest prezentacja koronek, połączona z kiermaszem wyrobów koronkarskich, oraz Ogólnopolska Pokonkursowa Wystawa Koronek Klockowych.

WIĘCEJ

Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej

Corocznie organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej którego rozstrzygnięcie zbiega się z Międzynarodowym Festiwalem Koronki Klockowej i podczas którego wręczane są nagrody.

WIĘCEJ
960x500_002
960x500_003

Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych

Tradycyjne, co roku, na scenie prezentują się mali artyści z okolicznych szkół, którzy swoimi występami niejako zamykają okres Świąt Bożego Narodzenia. Na koniec wspólnego kolędowania, każda z grup biorąca udział otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz słodycze.

WIĘCEJ

Gminny Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży

Celem przeglądu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnych, prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych. Jest to również foskonała okazja do wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi.

WIĘCEJ
960x500_004
Udostępnij