MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KORONKI KLOCKOWEJ

Od lat, co roku jesienią, odbywa się w Bobowej Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej.

Pomysł zorganizowania Festiwalu w Bobowej, powstał i dojrzewał podczas wyjazdów bobowskich przedstawicieli na festiwale innych państw. Zwykle padało pytanie: Kiedy spotkamy się w Polsce? I tak w 2000 roku zorganizowano I Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej.

Festiwal jest okazją do międzynarodowych spotkań koronczarek. Odwiedzają Festiwal koronczarki z całego świata. Z Europy, głównie Słowacja, Czechy, Niemcy, Węgry, Rosja, Belgia i Holandia ale gościliśmy również koronczarki z odleglejszych rejonów np. z Kanady, Argentyny i Indii. Jeżeli w jakimkolwiek kraju tworzy się koronki klockowe to ich przedstawiciele odwiedzili nasz Festiwal lub go odwiedzą. Oprócz koronki klockowej prezentowali swoje wyroby twórcy koronki igłowej np. z Węgier i Chorwacji i oczywiście szydełkowej z Koronką Koniakowską na czele.

Festiwal to możliwość obejrzenia ekspozycji narodowych, wymiana doświadczeń i wzorów koronek ale i podziwianie wystawy prac nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Koronek Klockowych którego finał i wręczenie nagród jest jedną z atrakcji Festiwalu. Co roku Festiwalowi towarzyszą indywidualne wystawy koronczarek i organizacji koronczarskich z całego świata a niewątpliwą atrakcją Festiwalu jest, od początku towarzyszący mu, pokaz mody „koronkowej” organizowany przez koronczarki , początkowo z Pragi i Preszowa, z czasem również przez koronczarki z Bobowej. Można podziwiać nie tylko stroje inspirowane koronką ale również „koronkową” biżuterię, torebki, koczyki, naszyjniki, oraz ozdoby do włosów.

Główną częścią Festiwalu są również warsztaty artystyczne prowadzone przez mistrzynie tego zawodu, na których można poznać podstawy tworzenia koronki klockowej.

Zapraszamy do Bobowej!

GALERIA

Udostępnij