Biblioteka Publiczna w Bobowej

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: od 08.00 do 16.00.

W wybrane soboty od 8:00 do 12:00

Wykaz czynnych sobót2024 roku: 20.01, 27.01, 10.02, 24.02, 02.03, 16.03, 06.04, 20.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 10.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 16.11, 30.11, 07.12, 14.12.

Biblioteka Publiczna w Bobowej została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 12/76 Naczelnika Gminy z dnia 20 X 1975 r. Nosiła wówczas nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Bobowej.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/158/97 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 czerwca 1997 r. połączono Gminy Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobowej tworząc instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Od 1 stycznia 1998 roku nowo utworzona instytucja kultury otrzymała nazwę Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Sieć Biblioteki Publicznej w Bobowej tworzą: biblioteka w Bobowej oraz 2 filie: w Wilczyskach i Siedliskach.

Filia Biblioteczna w Wilczyskach

Godziny otwarcia:

wtorek: od 11.00 do 16:00,

od środy do piątku: od 10.00 do 15.00.

W wybrane soboty od 8:00 do 12:00

Wykaz czynnych sobót2024 roku: 10.02, 02.03, 16.03, 06.04, 11.05, 15.06, 06.07, 27.07, 17.08, 14.09, 12.10, 16.11, 14.12.

Filia Biblioteczna w Siedliskach

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek od 11.30 do 16.00.

W wybrane soboty od 8:00 do 12:00

Wykaz czynnych sobót2024 roku: 24.02, 23.03, 27.04, 25.05, 29.06, 31.08, 28.09, 26.10, 30.11.

Cele i zadania biblioteki

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • popularyzacja książki i czytelnictwa
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Od 1999 roku nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.

Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne. Zajmuje się realizacją zakupów, ewidencją i opracowaniem nabytków, prowadzeniem katalogów (alfabetycznego, rzeczowego i tytułowego) oraz kartoteki regionalnej.

Udostępnij