Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0838252
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
186
394
838252

Dożynki Gminne w Wilczyskach

Uroczystości dożynkowe odbyły się 17 sierpnia br. w Wilczyskach i rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną, którą odprawił nowy proboszcz parafii Wilczyska ksiądz Sławomir Gulik.        

Na pięknie przystrojonych wozach przyjechały grupy obrzędowe z wszystkich sołectw gminy Bobowa. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przemieścił się na plac przy szkole podstawowej. Głos zabrał i powitał gości oraz wszystkich uczestników uroczystości Burmistrz Wacław Ligęza. Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie wieńców dożynkowych i bochenków chleba.

Sołectwo Wilczyska wręczyło wieniec i chleb państwu Stanisławie i Stanisławowi Semla. Od mieszkańców Stróżnej chleb
i wieniec przyjęli państwo Lidia i Wacław Ligęza. Chleb otrzymał także Mirosław Wędrychowicz – starosta Gorlic. Mieszkańcy Siedlisk swoim wieńcem uhonorowali państwa Jadwigę i Tadeusza Rafa, natomiast chleb ofiarowali pani Zdzisławie Iwaniec. Jankowa wieniec i chleb wręczyła państwu Krystynie i Władysławowi Semla, drugi chleb złożyła na ręce księdza Piotra Poślińskiego. Od mieszkańców Sędziszowej wieniec i chleb otrzymali państwo Dorota i Andrzej Lisik, natomiast drugi chleb ofiarowali państwu Lidii i Wacławowi Ligęza. Połączone reprezentacje sołectw Bobowej i Berdechowa swoje symbole dożynkowe w całości wręczyli państwu Grażynie i Jerzemu Kurzawa. Kończąca ceremoniał dożynkowy Brzana przekazała symbole rolniczego trudu państwu Marii i Janowi Juruś.

Na scenie wystąpiły wszystkie sołectwa reprezentowane przez grupy wieńcowe, które  przyjechały z własnymi kapelami. Prezentacja każdej z grup została uhonorowana gromkimi brawami.

Zachwyt wzbudziły przepięknie wykonane wieńce dożynkowe. W XII Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowegow kategorii wieniec tradycyjny zwyciężyła grupa dożynkowa z Jankowej, natomiast w kategorii wieniec o tematyce religijnej przyznano dwa równorzędne I miejsca dla sołectwa Brzana oraz sołectw Bobowa i Berdechów, a także dwa równorzędne II miejsca dla Sędziszowej i Siedlisk.
W kategorii wieniec współczesny I miejsce przyznano wieńcowi zaprezentowanemu przez Stróżną, a II sołectwu Wilczyska.

Uczestnicy wspaniale bawili się przy akompaniamencie zespołu Jaguar.

Organizatorami dożynek byli: Burmistrz i Rada Miejska Bobowej, Rada Sołecka wsi Wilczyska, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Szkolno – Przedszkolny i Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczyskach.

 • Bobowa-i-Berdechow-I-miejsc
 • Brzana-I-miejsce-w-kategori
 • Jankowa-I-miejsce-w
 • Sedziszowa-II-miejsce-w
 • Siedliska-II-miejsce
 • Strozna-I-miejsce
 • Wilczyska--II-miejsce
 • Wreczenie-dyplomow
 • delegacja-Sedziszowej-(2)
 • delegacja-Sedziszowej
 • dozynki_01
 • dozynki_02
 • dozynki_03
 • dozynki_04
 • dozynki_05
 • dozynki_06
 • dozynki_07
 • dozynki_08
 • dozynki_09
 • dozynki_10
 • dozynki_11
 • dozynki_12
 • dozynki_13
 • dozynki_14
 • grupa-dozynkowa-Brzana-(2)
 • grupa-dozynkowa-Brzana-(3)
 • grupa-dozynkowa-Brzana
 • grupa-dozynkowa-Jankowa-(2)
 • grupa-dozynkowa-Jankowa
 • grupa-dozynkowa-Strozna-(2)
 • grupa-dozynkowa-Strozna-(3)
 • grupa-dozynkowa-Strozna
 • grupa-dozynkowa-Wilczyska-(
 • grupa-dozynkowa-Wilczyska
 • grupa-wiencowa-Bobowa-i-Ber
 • grupa-wiencowa-Siedliska-(2
 • grupa-wiencowa-Siedliska
 • korowod-dozynkowy-(2)
 • korowod-dozynkowy-(3)
 • korowod-dozynkowy