Home

Ankieta zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa:

  • Drukuj

Poprawa dostępności do kultury, poprzez budowę Miejskiego Centrum Kultury
i Amfiteatru w mieście Bobowa oraz ukształtowanie otoczenia wokół kościoła
pw. św. Zofii w Bobowej

 
Szanowni Państwo,
 
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa. Celem badania jest stwierdzenie wpływu infrastruktury na rozwój Instytucji kultury oraz wyznaczenie kierunków ich niwelowania. Przeprowadzona analiza i jej wyniki posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz określenia popytu na wzbogaconą  i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy Bobowa
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewq7jw5simuEaOr2E-M07PEPQcPQ5INPI3E5eClwFu2T6GfQ/viewform?usp=sf_link