Home

Zakończenie realizacji zadania

  • Drukuj

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: 
- wyposażenie meblowe do Domów Ludowych w Stróżnej i w Brzanie,

- telewizory i zestawy DVD do Domów Ludowych w Stróżnej i w Brzanie,

- system alarmowy do Domu Kultury w Jankowej, 

- 6 systemów monitoringowych do Domów Kultury i Domów Ludowych na terenie Gminy Bobowa, 

-  klimatyzatory do Domu Ludowego w Stróżnej i do Domu Ludowego w Brzanie.

Zadanie jest kontynuacją tworzenia bazy infrastrukturalnej na terenie Gminy Bobowa w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej. Zakupione wyposażenie podniesienie standard prowadzenia działalności kulturalnej.